Białaczka limfatyczna (C91)

Zachorowalność

Białaczka limfatyczna stanowi  u mężczyzn około 1,3% zachorowań, u kobiet 1,0% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na białaczkę limfatyczną w Polsce w 2010 roku

C91_Rys1_zach

Liczba zachorowań na białaczkę limfatyczną  wynosiła w 2010 roku ponad 1600, z czego około 900 u mężczyzn i ponad  700 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010

C91_Tab1_zach

Liczba zachorowań na białaczkę limfatyczną wykazuje dwa maksima: u dzieci i u osób w średnim wieku. Ryzyko zachorowania na białaczkę limfatyczną w zależności od wieku wykazuje rozkład bimodalny ze szczytami u dzieci  i osób najstarszych (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C91_Rys2_zach

Zachorowalność na białaczkę limfatyczną wzrasta od początku lat 90. u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010

C91_Rys3_zach

Zachorowalność u dzieci (0-19) w ostatnim dwudziestoleciu  wzrastała u obu płci. Wśród młodych dorosłych współczynniki zachorowalności wykazywały rosnącą tendencję u mężczyzn i plateau u kobiet (rys. 4). Wśród osób w średnim wieku (45-64 lat) i  starszym (powyżej 65 roku życia) zachorowalność charakteryzowała się rosnącą tendencją (rys. 4). 

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C91_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano białaczkę limfatyczną w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 71,4% u mężczyzn i 73,2% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 74,7%, wśród kobiet 77,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na białaczkę limfatyczną w Polsce

C91_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z białaczką limfatyczną  w ciągu pierwszej dekady XXI znacząco poprawiły się: u mężczyzn z 43,9% do 50,5%, natomiast u kobiet z 49,1% do 54,4% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na białaczkę limfatyczną w Polsce

C91_Rys6_zach

 

 Umieralność

Białaczka limfatyczna stanowi  1,3% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na białaczkę limfatyczną w Polsce w 2010 roku

C91_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  białaczki limfatycznej  wynosiła w 2010 roku ponad 1200, z czego około 700 u mężczyzn i ponad  500 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010

C91_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu  białaczki limfatycznej występuje po 55 roku życia (80% zgonów u mężczyzn i 90% u kobiet), chociaż około 15% zgonów występuje poniżej 19 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 45/105 u mężczyzn i około 20/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C91_Rys2_zg

Umieralność z powodu białaczki szpikowej utrzymuje się od dwóch dekad na stałym poziomie u obu płci ((około 2,5/105 u mężczyzn i 1,2-1,3/105 u kobiet) (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010

C91_Rys3_zg

Umieralność z powodu białaczki szpikowej zarówno u mężczyzn (rys. 4) jak i kobiet (rys. 5) charakteryzuje się stałym poziomem u młodych i w średnim wieku dorosłych oraz wśród najstarszych osób. Wśród dzieci (0-19 lat) notuje się znaczny spadek umieralności.

Rysunek 4. Trendy umieralności na białaczkę limfatyczną w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C91_Rys4_zg