Białaczka szpikowa (C92)

Zachorowalność

Białaczka szpikowa stanowi  u mężczyzn około 0,8% zachorowań, u kobiet 0,7% zachorowań (rys. 1).

[caption id="attachment_378" align="alignnone" width="237"]C92_Rys1_zach Rysunek 1. Częstość zachorowań na białaczkę szpikową w Polsce w 2010 roku[/caption]

 Liczba zachorowań na białaczkę szpikową  wynosiła w 2010 roku ponad 1000, z czego około 540 u mężczyzn i ponad 510 u kobiet (tab. 1).

[caption id="attachment_384" align="alignnone" width="286"]C92_Tab1_zach Tabela 1. Zachorowalność na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010[/caption]

Liczba zachorowań na białaczkę szpikową wykazuje wzrost zachorowań z wiekiem, przy czym u dzieci i młodych dorosłych liczba zachorowań utrzymuje się na poziomie około 10-15 u obu płci. Najwięcej zachorowań notuje się między 55 a 79 rokiem życia (około 55%). Ryzyko zachorowania na białaczkę szpikową wśród dzieci i młodych dorosłych utrzymuje się na poziomie około 0,5/105, natomiast po 45 roku życia następuje wzrost ryzyka wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych (rys. 2).

[caption id="attachment_379" align="alignnone" width="300"]C92_Rys2_zach Rysunek 2. Zachorowalność na białaczkę szpikową  w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku[/caption]

Zachorowalność na białaczkę szpikową  utrzymuje się na stałym poziomie od  lat 90. XX wieku u obu płci (rys. 3).

[caption id="attachment_380" align="alignnone" width="350"]C92_Rys3_zach Rysunek 3. Trendy zachorowalności na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010[/caption]

Zachorowalność u dzieci (0-19) w ostatnim dwudziestoleciu  wzrastała u obu płci. Wśród młodych dorosłych współczynniki zachorowalności wykazywały rosnącą tendencję u mężczyzn i plateau u kobiet (rys. 4 i 5). Wśród osób w średnim wieku (45-64 lat) i  starszym (powyżej 65 roku życia) zachorowalność charakteryzowała się rosnącą tendencją (rys. 4 i 5). 

[caption id="attachment_381" align="alignnone" width="243"]C92_Rys4_zach Rysunek 4. Trendy zachorowalności na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku[/caption]

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano białaczkę szpikową w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 43,4% u mężczyzn i 45,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 45,5%, wśród kobiet 46,6% (rys. 5).

[caption id="attachment_382" align="alignnone" width="321"]C92_Rys5_zach Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na białaczkę szpikową w Polsce[/caption]

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z białaczką szpikową w ciągu pierwszej dekady XXI poprawiły się: u mężczyzn z 19,9% do 25,0%, natomiast u kobiet z 21,7% do 26,4% (rys. 6).

[caption id="attachment_383" align="alignnone" width="300"]C92_Rys6_zach Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na białaczkę szpikową w Polsce[/caption]

 

Umieralność

Białaczka szpikowa stanowi  1,3% zgonów nowotworowych (rys. 1).

[caption id="attachment_389" align="alignnone" width="218"]C92_Rys1_zg Rysunek 1. Częstość zgonów na białaczkę szpikową w Polsce w 2010 roku[/caption]

Liczba zgonów z powodu  białaczki szpikowej  wynosiła w 2010 roku ponad 1200, z czego około 700 u mężczyzn i ponad  500 u kobiet (tab. 1).

[caption id="attachment_393" align="alignnone" width="277"]C92_Tab1_zg Tabela 1. Umieralność na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010[/caption]

Większość zgonów z powodu  białaczki szpikowej występuje po 55 roku życia (75% zgonów u mężczyzn i 80% u kobiet). U dzieci poniżej 19 roku życia występuje około 2% zgonów. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 30/105 u mężczyzn i około 15/105 u kobiet) (rys. 2).

[caption id="attachment_390" align="alignnone" width="300"]C92_Rys2_zg Rysunek 2. Umieralność na białaczkę szpikową w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku[/caption]

Umieralność z powodu białaczki szpikowej obniża się od dwóch dekad u obu płci (około 2,2/105 u mężczyzn i 1,5/105 u kobiet) (rys. 3).

[caption id="attachment_391" align="alignnone" width="332"]C92_Rys3_zg Rysunek 3. Trendy umieralności na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010[/caption]

Umieralność z powodu białaczki szpikowej zarówno u mężczyzn jak i kobiet charakteryzuje się spadkiem u dzieci i młodych dorosłych (rys. 4) i stabilizacją u osób w średnim (45-64 lat) i starszym wieku (65 i więcej lat).

[caption id="attachment_392" align="alignnone" width="218"]C92_Rys4_zg Rysunek 4. Trendy umieralności na białaczkę szpikową w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku[/caption]