Białaczki (C91-95)

Zachorowalność

 Białaczki stanowią  2% zachorowań, na nowotwory złośliwe (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na białaczki w Polsce w 2010 roku

C91-C95_Rys1_zach

Liczba zachorowań na białaczki wynosiła w 2010 roku prawie 2930, z czego 1573 u mężczyzn i 1357 u kobiet. W ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań wzrosła ponad 2-krotnie (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na białaczki w Polsce w latach 1980-2010

C91-C95_Tab1_zach

Liczba zachorowań na białaczki wykazuje wzrost zachorowań z wiekiem, przy czym w pierwszych latach  życia utrzymuje się wyższa liczba zachorowań. Ryzyko zachorowania na białaczki wśród dzieci i młodych dorosłych utrzymuje się na poziomie około 4/105, natomiast po 50 roku życia następuje wzrost ryzyka wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych z maksimum w najstarszej grupie wiekowej (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na białaczki w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C91-C95_Rys2_zach

  Zachorowalność na białaczki u obu płci charakteryzuje się wzrostem w ostatnich trzech dekadach (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na białaczki w Polsce w latach 1980-2010

C91-C95_Rys3_zach

Zachorowalność u dzieci (0-19) i młodych dorosłych w ostatnim dwudziestoleciu  oscylowała wokół stałej wartości u obu płci. Wśród dorosłych w średnim wieku współczynniki zachorowalności u obu płci wykazywały rosnącą tendencję, podobnie jak u osób starszym wieku, wśród których przyrost zachorowalności wykazywał największą dynamikę (rys. 4 i 5).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na białaczki w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C91-C95_Rys4_zach

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na białaczki w Polsce

C91-C95_Rys5_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano białaczki w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 58,5% u mężczyzn i 59,6% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 62,0%, wśród kobiet 61,9% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na białaczki w Polsce

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na białaczki w Polsce

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z białaczką w ciągu pierwszej dekady XXI poprawiły się znacząco: u mężczyzn z 32,9% do 39,4%, natomiast u kobiet z 35,2% do 40,3% (rys. 7).

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na białaczki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C91-C95_Rys7_zach

 

Umieralność

Białaczki stanowią  2,8% zgonów nowotworowych u mężczyzn i 3,0% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na białaczki w Polsce w 2010 roku

C91-C95_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  białaczek  wynosiła w 2010 roku 2642, z czego 1431 u mężczyzn i 1211 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na białaczki w Polsce w latach 1965-2010

C91-C95_Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu białaczki występuje między 70 a 79 rokiem życia (około 33%  zgonów). U dzieci poniżej 19 roku życia występuje około 2-3% zgonów. Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 85/105 u mężczyzn i około 40/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na białaczki w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

Rysunek 2. Umieralność na białaczki w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

Umieralność z powodu białaczki szpikowej obniża się od prawie trzech dekad u obu płci (około 2,2/105 u mężczyzn i 1,5/105 u kobiet) (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na białaczki w Polsce w latach 1965-2010

Rysunek 3. Trendy umieralności na białaczki w Polsce w latach 1965-2010

Umieralność z powodu białaczki zarówno u mężczyzn jak i kobiet charakteryzuje się spadkiem u dzieci i młodych dorosłych, a także u osób w średnim wieku (45-64 lat). U osób starszych (65 i więcej lat)  po długoletnim wzroście ostatnich kilka lat przyniosło stabilizację umieralności (rys. 4 i 5).

Rysunek 4. Trendy umieralności na białaczki w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C91-C95_Zach4_zg

Rysunek 5. Porównanie umieralności na białaczki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C91-C95_Rys5_zg