Cytowanie źródła danych

Każde wykorzystanie danych zawartych w bazie on-line powinno być opatrzone podaniem źródła o poniższej treści:

 

Didkowska Joanna, Wojciechowska Urszula. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia/ dostęp z dnia dzień/miesiąc/rok.