Cytowanie źródła danych

Każde wykorzystanie danych zawartych w bazie on-line powinno być opatrzone podaniem źródła o poniższej treści:

Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia dzień/miesiąc/rok.