Do góry
W wyniku uchylenia ust. 5 w art. 32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, który wynika m. in. z Ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz z Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.). Pełen wykaz aktów prawnych dostępny w zakładce KRN > Legislacja

Analiza ekspercka polityki zdrowotnej ograniczającej palenie tytoniu w Polsce w kontekście realizacji celów i zadań "Strategii walki z rakiem w Polsce w latach 2015-2024" - badanie Delphi

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu naukowego przyznanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem w konkursie ONKOGRANTY, przez zespół badawczy Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie.

Projekt był realizowany od lutego do sierpnia 2017 roku, a ramach badania, którego celem było dokonanie oceny spójności polityki ograniczającej palenie tytoniu w Polsce z działaniami zakładanymi w tym zakresie w „Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024” przeprowadzono wywiady z 28 ekspertami w dziedzinie polityki zdrowotnej w Polsce.

Zapraszamy do pobrania materiału informacyjnego.