Do góry
W wyniku uchylenia ust. 5 w art. 32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, który wynika m. in. z Ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz z Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.). Pełen wykaz aktów prawnych dostępny w zakładce KRN > Legislacja

Polecamy
  • PROH
Search
Search a term in the window above