Zgłoszenie nowotworu

Instrukcja dla Lekarza
Ważne informacjeW wyniku uchylenia ust.5 w art.32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia...
KZNZ (instrukcje)
Od 2013 roku obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a) Jej wzór określa Dz.U. 2013 poz. 1223:  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie...