Krajowe biuro rejestracji

Krajowe Biuro Rejestracji Nowotworów powstało na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 (Dz.U.12.1497) w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie. Zadaniem Krajowego Biura Rejestracji Nowotworów jest prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów. Do kompetencji Krajowego Biura Rejestracji Nowotworów należy gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych, w tym danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze statystyką publiczną.