KZNZ (instrukcje)

Od 2013 roku obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a)

Jej wzór określa Dz.U. 2013 poz. 1223:  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.

Rozporządzenie publikowane na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001223

Karta zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Instrukcja wypełniania