Międzybłoniak opłucnej (C45)

Zachorowalność

Międzybłoniak opłucnej  stanowi u mężczyzn około 0,2% zachorowań, u kobiet 0,1% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w 2010 roku

C45_Rys1_zach

Liczba zachorowań na międzybłoniaka opłucnej  wynosiła w 2010 roku  175 u mężczyzn i 91 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 2000-2010

C45_Tab1_zach

Liczba zachorowań na międzybłoniaka opłucnej  wzrasta po 50 roku życia, przy czym około 60% zachorowań u obu płci notuje się między 55 a 74 rokiem życia (rys. 2). 

Rysunek 2. Zachorowalność na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C45_Rys2_zach

Ryzyko zachorowania na międzybłoniaka opłucnej  wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum u mężczyzn w ósmej dekadzie życia, u kobiet w siódmej dekadzie życia. (rys. 2).

Zachorowalność na międzybłoniaka opłucnej  wykazuje tendencję rosnącą u obu płci ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 1999-2010

C45_Rys3_zach

U obu płci i we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem kobiet w średnim wieku,  w ostatniej dekadzie utrzymywała się rosnąca tendencja zachorowalności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C45_Rys4_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano międzybłoniaka opłucnej  w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 38,7% u mężczyzn i 43,9% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie wśród mężczyzn do 40,4%, wśród kobiet do 49,4% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na międzybłoniaka opłucnej w Polsce

C45_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej w ciągu pierwszej dekady XXI wynosiły  u mężczyzn 15,3% w latach 2000-2002 i 7,9% w latach 2003-2005; u kobiet 17,1% w latach 2000-2002 i 18,4% w latach 2003-2005 (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na międzybłoniaka opłucnej w Polsce

C45_Rys6_zach

Umieralność

Międzybłoniak opłucnej  powoduje około 0,2% zgonów zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w 2010 roku

C45_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej  wynosiła w 2010 roku 190, z czego 127 u mężczyzn i 63 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 2000-2010

C45_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej  występuje u mężczyzn po 50 roku życia, u kobiet po 65 roku życia (około 15 % zgonów odnotowano w młodszym wieku). Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C45_Rys2_zg

 Wzrost umieralności utrzymuje się od  się do połowy lat 60. XX wieku u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 1999-2010

C45_Rys3_zg

U mężczyzn umieralność z powodu  międzybłoniaka opłucnej  największą dynamikę wykazywała w najstarszej grupie wiekowej (po 65 roku życia). W pozostałych grupach wiekowych również widoczny jest wzrost umieralności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C45_Rys4_zg