Mięsak Kaposiego (C46)

Zachorowalność

Mięsak Kaposiego  stanowi u mężczyzn około 0,02% zachorowań, u kobiet 0,01% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w 2010 roku

C46_Rys1_zach

Liczba zachorowań na mięsaka Kaposiego  wynosiła w 2010 roku  22 u mężczyzn i 9 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w latach 2000-2010

C46_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na mięsaka Kaposiego  u mężczyzn  notuje się w trzeciej dekadzie życia; u kobiet w ósmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania zwiększa się na przełomie czwartej i piątej dekady. Kolejny wzrost ryzyka występuje począwszy od siódmej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C46_Rys2_zach

Zachorowalność na mięsaka Kaposiego  wykazuje w ostatniej dekadzie  tendencję malejącą u obu płci ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w latach 1999-2010

C46_Rys3_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano mięsaka Kaposiego  w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 80,4% u mężczyzn i 70,6% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej zmianie: wśród mężczyzn wynosił 73,3%, wśród kobiet do 74,7% (rys. 4).

Rysunek 4. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na mięsaka Kaposi’ego w Polsce

C46_Rys4_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z mięsakiem Kaposiego w ciągu pierwszej dekady XXI wynosiły  u mężczyzn 51,6% w latach 2000-2002 i 70,9% w latach 2003-2005; u kobiet 56,6% w latach 2000-2002 i 52,9% w latach 2003-2005 (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na mięsaka Kaposi’ego w Polsce

C46_Rys5_zach

 

Umieralność

Mięsak Kaposiego  powoduje 12  zgonów nowotworowych (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w latach 2000-2010

C46_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu mięsaka Kaposiego  występuje u mężczyzn po 40 roku życia, u kobiet po 54 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia.  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na mięsaka Kaposi’ego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C46_Rys2_zg