Mózg (C71)

Zachorowalność

Nowotwory mózgu stanowią  2% zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory mózgu w Polsce w 2010 roku

C71_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory mózgu  wynosiła w 2010 roku ponad  2700, z czego około 1380 u mężczyzn i ponad 1350 u kobiet. W ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań wzrosła około 2-krotnie (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010

C71_Tab1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory mózgu wykazuje wzrost zachorowań z wiekiem, przy czym u dzieci i młodych dorosłych liczba zachorowań utrzymuje się na poziomie około 20-30 u obu płci. Najwięcej zachorowań notuje się między 50 a 64 rokiem życia (około 40% u mężczyzn i 30% u kobiet). Nowotwory mózgu należą do jednych z częstszych nowotworów wieku dziecięcego – ponad 15% zachorowań u osób poniżej 19 roku życia. Ryzyko zachorowania na nowotwory mózgu wśród dzieci i młodych dorosłych utrzymuje się na poziomie około 2/105, natomiast po 50 roku życia następuje wzrost ryzyka wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych (20-25/105) (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory mózgu w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C71_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory mózgu  u obu płci charakteryzowała się wzrostem w ostatnich trzech dekadach wzrostem do połowy XX wieku po czym nastąpiło odwrócenie trendu i spadek umieralności (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010

C71_Rys3_zach

Zachorowalność u dzieci (0-19) i młodych dorosłych w ostatnim dwudziestoleciu  utrzymywała się na stałym poziomie u obu płci (rys. 5 i 6).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory mózgu w Polsce

C71_Rys5_zach

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory mózgu w Polsce

C71_Rys6_zach

Wśród dorosłych w średnim wieku współczynniki zachorowalności u obu płci wykazywały rosnącą tendencję do połowy lat 90 XX wieku, po czym zachorowalność zaczęła zmniejszać się (rys. 4 i 5). Wśród najstarszych osób (po 65 roku życia) wzrost zachorowalności zatrzymał się w tym samym czasie co u dorosłych w średnim wieku i od tego czasu zachorowalność już nie rośnie.

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C71_Rys4_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory mózgu w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 44,3% u mężczyzn i 48,2% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 43,0%, wśród kobiet 46,9% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory mózgu w Polsce

C71_Rys6_zach

 Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami mózgu w ciągu pierwszej dekady XXI pozostały na stałym poziomie: u mężczyzn 22,5% wobec 23,4%, natomiast u kobiet 28,1% wobec 18,7% (rys. 7).

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na nowotwory mózgu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C71_Rys7_zach

 

Umieralność

Nowotwory mózgu stanowią  3% zgonów nowotworowych u obu płci (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory mózgu w Polsce w 2010 roku

C71_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  nowotworów mózgu wynosiła w 2010 roku 2825, z czego 1413 u mężczyzn i 1412 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010

C71_Tab1_zg

Nowotwory mózgu stanowią 1/3 zgonów nowotworowych u dzieci (0-19 lat).

Większość zgonów z powodu nowotworów mózgu występuje między po 50 roku życia (ponad 80%  zgonów). U dzieci poniżej 19 roku życia występuje około 2% zgonów. Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 40/105 u mężczyzn i około 25/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory mózgu w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C71_Rys2_zg

 Umieralność z powodu nowotworów mózgu u obu płci wzrastała do początku XXI wieku i od około dekady notuje się stabilizację wartości współczynników (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010

C71_Rys3_zg

Umieralność z powodu nowotworów mózgu zarówno u mężczyzn jak i kobiet charakteryzuje się stałym poziomem współczynników u dzieci i młodych dorosłych (rys. 4, 5).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory mózgu w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C71_Rys4_zg

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory mózgu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C71_Rys5_zg

U osób w średnim (45-64 lat) umieralność w ostatniej dekadzie wykazuje stabilizację po okresie wzrostu w latach 1980-1995. W najstarszej grupie wiekowej (65 i więcej lat)  otrzymuje się rosnąca tendencja umieralności u obu płci.