Nasi autorzy

 an

 

Dr Rafał Czyżykowski

Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jelito grube

Okrężnica

Odbytnica i zgięcie esiczo-odbytnicze

Odbyt i kanał odbytu

a

 

Prof. dr hab. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Białaczka limfocytowa

Białaczka szpikowa

dziadziuszko

dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko Prof. nadzwyczajny

Klinika Onkologii i Radioterapii

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Płuco, opłucna, tchawica

Śródpiersie i serce

Międzybłoniak

Leki przeciwnowotworowe

 habior1

Prof. dr hab. med. Andrzej Habior

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Wątroba

Przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe

Pęcherzyk żółciowy

Przewody żółciowe zewnątrzwątrobowe

 2

Prof. dr hab. med.  Barbara Jarząb

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach, specjalista endokrynologii i medycyny nuklearnej.

Tarczyca

Kora nadnerczy

 6

Dr n. med. Artur Jurczyszyn

Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpiczak mnogi

 7

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie

Specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii

Głowa i szyja

Jama ustna, warga, gardło

Zatoki przynosowe

Gruczoły ślinowe

Ucho środkowe

Rzadkie nowotwory w obrębie głowy i szyi

Przyzwojak

Szkliwiak płodowy, nerwiak płodowy

Krtań

 8

Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Białaczki i chłoniaki u dzieci

Nowotwory germinalne u dzieci

Nowotwory nerki i wątroby u dzieci

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

Nowotwory kości i tkanek miękkich u dzieci

 9

Dr Tomasz Kraj

Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Szpital MSWiA w Lublinie

 

 Wprowadzenie

ano

Dr Magdalena Krakowska

Klinika Chemioterapii Nowotworów Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jelito cienkie

ano

Dr Joanna Kubicka

Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przełyk

Żołądek

 12

Dr n. med. Iwona Ługowska

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Kości i chrząstki stawowe

Tkanka łączna i tkanki miękkie

Czerniak

13

Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pęcherz moczowy

 TomaszMandat

Prof. dr hab. med.  Tomasz Mandat

Zastępca kierownika Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Klinika Nowotworów Układu Nerwowego,  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Oko i układ wzrokowy

Opony mózgowe

Mózg

Kanał kręgowy

 15

Ewa Nieckuła

Dziennikarka naukowa popularyzująca tematykę zdrowotną, pracowała w miesięczniku „Wiedza i Życie” oraz tygodniku „Wprost”

Profilaktyka

 16

Dr n. med. Monika Nowaczyk

Specjalistyczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, Oddział Onkologiczny

Pierś u kobiet

Pierś u mężczyzn

Nowotwory o nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory mnogie

ano

Dr n. med. Dorota Ewa Nowakowska

Poradnia Genetyczna, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Nowotwory uwarunkowane genetycznie

Panek

Prof. dr hab. med.  Panek Grzegorz

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Trzon macicy

Jajnik

Srom i pochwa

 Małgorzata Rekosz

Dr n. med. Małgorzata Rekosz

Kierownik Pracowni Prewencji Wtórnej Raka Szyjki Macicy, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Szyjka macicy

 

ano

Dr n. med.  Agnieszka Rogowska

Klinika Gastroenterologii CMKP

Trzustka

 19

Dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gruczoł krokowy

 20

Dr n med. Iwona Anna Skoneczna

Onkolog kliniczny specjalizujący się w leczeniu nowotworów układu moczowego

Biuro EORTC przy Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Konsultant w Oddziale Onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock

Konsultant w Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ordynator Oddziału Onkologii Szpitala Św. Elżbiety-Mokotowskiego Centrum Medycznego

 

Nerka

sosnowski

Dr n. med. Roman Sosnowski

Klinik Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Prącie

Switaj

Dr n. med. Świtaj Tomasz

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy

Mięsak Kaposi’ego

23

Dr rehab. Hanna Tchórzewska – Korba

Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rehabilitacja w trakcie leczenia

Rehabilitacja po leczeniu

 

24

Dr Sylwia Szpak- Ulczok

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

 

Tarczyca

Kora nadnerczy

25

Prof. dr hab. med. Jan Walewski

Specjalista onkologii klinicznej, hematologii, chorób wewnętrznych, onkologii, transplantologii klinicznej

Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Choroba Hodgkina

Chłoniak nie-Hodgkina

Wiechno

Dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Kierownik Oddziału Zachowawczego

Kliniki Nowotworów Układu Moczowego

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Jądro