Nowotwory gardła (C10-C13)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe gardła są rzadkim nowotworem stanowiącym u mężczyzn około 0,9% zachorowań, u kobiet około 0,2% (rys. 1). Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe gardła wynosiła

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory gardła w Polsce w 2010 roku

C10-C13_Rys1_zach

w 2010 roku 820, z czego 662 u mężczyzn i 158 u kobiet (tab. 1). Zachorowania u mężczyzn są około 5 razy częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory gardła w Polsce w latach 2000-2010

C10-C13_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotwory gardła występuje w szóstej-siódmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania na te nowotwory wzrasta z wiekiem u obu płci  osiągając szczyt w siódmej dekadzie życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory gardła w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C10-C13_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory gardła charakteryzuje się nieznacznie rosnącą tendencją u mężczyzn i stałym poziomem u kobiet  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory gardła w Polsce w latach 1999-2010

C10-C13_Rys3_zach

Zachorowalność u mężczyzn w średnim (45-64 lat) i starszym wieku (powyżej 65 roku życia) wykazuje tendencję rosnącą (rys. 4). Wśród kobiet widoczna jest stabilizacja zachorowalności w obu grupach wieku (rys. 4)

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory gardła w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C10-C13_Rys5_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory gardła w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 60,7% u mężczyzn i 64,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 57,0%, wśród kobiet 66,8% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory gardła w Polsce

C10-C13_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami gardła w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie zmieniły się: u mężczyzn 28,6% wobec 26,9%, u kobiet 36,9% wobec 44,5% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory gardła w Polsce

C10-C13_Rys6_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe gardła stanowią u mężczyzn około 0,7% zgonów u mężczyzn i 0,2% u kobiet (rys. 1). Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych gardła zgłoszonych  w 2010 roku wynosiła

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory gardła w Polsce w 2010 roku

C10-C13_Rys1_zg

443, z czego 378 u mężczyzn i 65 u kobiet (tab. 1). Zgony u mężczyzn są około 8-krotnie częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Umieralność na nowotwory gardła w Polsce w latach 2000-2010

C10-C13_Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów gardła występuje w szóstej-siódmej dekadzie życia  (rys. 2). Ryzyko zgonu z powodu raka gardła wzrasta z wiekiem u mężczyzn począwszy od czwartej do siódmej dekady życia, u kobiet wzrost ryzyka rozpoczyna się w piątej dekadzie życia.

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory gardła w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C10-C13_Rys2_zg

Umieralność z powodu nowotworów gardła charakteryzuje się nieznacznym wzrostem u mężczyzn i stałą  od około dwóch dekad  wartością u kobiet (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory gardła w Polsce w latach 1999-2010

C10-C13_Rys3_zg

Umieralność z powodu raka gardła wzrasta nieznacznie  u mężczyzn w średnim i starszym  wieku, natomiast u kobiet w obu grupach wiekowych utrzymuje  się plateau (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory gardła w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C10-C13_rys4_zg