Nowotwory języka (C01-02)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe języka są rzadkim nowotworem stanowiącym u mężczyzn około 0,5% zachorowań, u kobiet około 0,1% (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na raka języka w Polsce w 2010 roku

C01-C02_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe języka wynosiła w 2010 roku 600, z czego 439 u mężczyzn i 161 u kobiet (tab. 1). Zachorowania u mężczyzn są około 3 razy częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Zachorowalność na raka języka w Polsce w latach 1990-2010

C01-C02_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotwory języka występuje w szóstej-siódmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania na te nowotwory wzrasta z wiekiem u obu płci  osiągając szczyt u mężczyzn w siódmej dekadzie życia,  u  kobiet pozostaje na stałym poziomie począwszy od siódmej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na raka języka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C01-C02_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory języka charakteryzuje się stałym poziomem u mężczyzn (około 1,6/105) i rosnącą tendencją u kobiet  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na raka języka w Polsce w latach 1990-2010

C01-C02_Rys3_zach

Zachorowalność u mężczyzn w średnim (45-64 lat) i starszym wieku (powyżej 65 roku życia) utrzymuje się na stałym poziomie (rys. 4). Wśród kobiet widoczna jest stabilizacja zachorowalności w średnim wieku i wzrost w najstarszej grupie wieku (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na raka języka w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C01-C02_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory języka w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 54,9% u mężczyzn i 72,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 59,4%, wśród kobiet 66,5% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na raka języka w Polsce

C01-C02_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami języka w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 22,7% do 28,0%, u kobiet z  43,3% do 45,8% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na raka języka w Polsce

C01-C02_Rys6_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe języka stanowią u mężczyzn około 0,7% zgonów u mężczyzn i 0,2% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na raka języka w Polsce w 2010 roku

C01-C02_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych języka zgłoszonych  w 2010 roku wynosiła 432, z czego 347 u mężczyzn i 85 u kobiet (tab. 1). Zgony u mężczyzn są około 10-krotnie częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Umieralność na raka języka w Polsce w latach 1990-2010

C01-C02_Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów języka występuje w szóstej-siódmej dekadzie życia  (rys. 2). Ryzyko zgonu z powodu raka języka wzrasta z wiekiem u mężczyzn do siódmej dekady życia, u kobiet również w siódmej dekadzie życia notuje się szczyt umieralności, która jednak nadal wzrasta z wiekiem.

Rysunek 2. Umieralność na raka języka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C01-C02_Rys2_zg

Umieralność z powodu nowotworów języka charakteryzuje się stałą wartością od około dwóch dekad  u obu płci  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na raka języka w Polsce w latach 1990-2010

C01-C02_Rys3_zg

Umieralność z powodu raka języka u obu płci w grupach wiekowych powiela tendencję obserwowaną w populacji generalnej: utrzymujące się od dwóch dekad plateau (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na raka języka w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach

C01-C02_Rys4_zg