Nowotwory kości i chrząstki stawowej (C40-C41)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe kości i chrząstek stawowych są rzadkim nowotworem stanowiącym u mężczyzn około 0,2% zachorowań u obu płci (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w 2010 roku

C40-C41_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe kości i chrząstek stawowych wynosiła w 2010 roku 294, z czego 166 u mężczyzn i 128 u kobiet (tab. 1). Zachorowania u mężczyzn są około 2-krotnie częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1990-2010

C40-C41_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotwory kości i chrząstek stawowych występuje około 20 roku życia i między 50 a 60 rokiem życia. Ryzyko zachorowania na te nowotwory ma rozkład bimodalny z pierwszym szczytem przed  20 rokiem życia i drugim w dziewiątej dekadzie życia.  (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C40-C41_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory kości i chrząstek charakteryzuje stała tendencja malejąca u obu płci  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1990-2010

C40-C41_Rys3_zach

Zachorowalność u chłopców (0-19) i młodych dorosłych mężczyzn utrzymuje się od dwóch dekad na stałym poziomie. U mężczyzn w średnim i starszym wieku do około 2005 roku obserwowano tendencję malejącą. Od 2005 roku zachorowalność w tych grupach utrzymuje się na stałym poziomie (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C40-C41_Rys4_zach

Wśród kobiet utrzymują się podobne tendencje jak u mężczyzn: stabilizacja zachorowalności u dziewczynek i młodych kobiet, niewielki spadek u kobiet w średnim wieku i malejąca tendencja u najstarszych kobiet (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce

C40-C41_Rys5_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory kości i chrząstek stawowych w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 65,7% u mężczyzn i 68,0% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 68,2%, wśród kobiet 68,6% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce 

C40-C41_Rys6_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami kości i chrząstek stawowych w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 41,5% do 45,6%, natomiast u kobiet z 45,9% do 52,1%.

Umieralność

Nowotwory złośliwe kości i chrząstek stawowych stanowią u mężczyzn około 0,4% u mężczyzn i 0,2% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w 2010 roku

C40-C41_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych kości i chrząstek stawowych zgłoszonych  w 2010 roku wynosiła 325, z czego 199 u mężczyzn i 126 u kobiet (tab. 1). Zgony u mężczyzn są około 2-krotnie częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Umieralność na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1987-2010

C40-C41_Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów kości i chrząstek stawowych występuje około 20 roku życia i między 50 a 60 rokiem życia. Ryzyko zgonu ma rozkład bimodalny z pierwszym szczytem około  20 roku życia i drugim w dziewiątej dekadzie życia.  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C40-C41_Rys2_zg

Umieralność z powodu nowotworów kości i chrząstek charakteryzuje stała tendencja malejąca u obu płci  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1987-2010

C40-C41_Rys3_zg

Umieralność u chłopców (0-19) i młodych dorosłych mężczyzn charakteryzuje się długoletnim plateau. U mężczyzn w średnim i starszym wieku obserwuje się  tendencję malejącą (rys. 4). Wśród kobiet utrzymują się podobne tendencje jak u mężczyzn: stabilizacja umieralności u dziewczynek i młodych kobiet oraz spadek u kobiet w średnim i starszym wieku.

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory kości i chrząstek stawowych w Polsce w latach 1987-2010 w wybranych grupach wieku

C40-C41_Rys4_zg