Nowotwory oka (C69)

Zachorowalność

Nowotwory oka  stanowią około 0,2% zachorowań.

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory oka w Polsce w 2010 roku

C69_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory oka  wynosiła w 2010 roku  128 u mężczyzn i 145 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory oka w Polsce w latach 1990-2010

C69_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotworów oka  u mężczyzn  notuje się w pierwszej oraz szóstej i siódmej dekadzie życia. Liczba zachorowań jest wyższa u kobiet. Ryzyko zachorowania charakteryzuje się rozkładem bimodalnym z pierwszym szczytem w pierwszych latach życia i drugim po 70 roku życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory oka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C69_Rys2_zach

Istotność obserwowanych trendów trudno określić ze względu na małą liczbę obserwacji ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory oka w Polsce w latach 1990-2010

C69_Rys3_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotworów  oka  w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 84,4% u mężczyzn i 82,6% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie: wśród mężczyzn wynosił 88,3%, wśród kobiet do 91,9% (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory oka w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C69_Rys4_zach

 Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami oka w ciągu pierwszej dekady XXI wynosiły  u mężczyzn 53,5% w latach 2000-2002 i 65,2% w latach 2003-2005; u kobiet 62,0% w latach 2000-2002 i 64,2% w latach 2003-2005 (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory oka w Polsce

C69_Rys5_zach

Umieralność

Nowotwory oka  powodują 83  zgony nowotworowe (0,1%) (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory oka w Polsce w latach 1990-2010

C69_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów oka  występuje po 40 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory oka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C69_Rys2_zg

 Umieralność z powodu nowotworów oka w ostatnich dwóch dekadach wykazywała tendencję malejącą u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory oka w Polsce w latach 1990-2010

C69_Rys3_zg