Nowotwory prącia (C60)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe prącia stanowią  u mężczyzn 0,3% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na raka prącia w Polsce w 2010 roku

C60_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe prącia wynosiła w 2010 roku ponad 230 (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010

C60_Tab1_zach

Po 50 roku życia występuje prawie 90% zachorowań na raka prącia, przy czym ponad 55% zachorowań diagnozuje się między 55 a 74 rokiem życia (rys. 2). 

Rysunek 2. Zachorowalność na raka prącia w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C60_Rys2-zach

Ryzyko zachorowania raka prącia wzrasta z wiekiem osiągając maksimum w dziewiątej dekadzie życia (10/105) (rys. 2).

Zachorowalność na nowotwory złośliwe prącia w ciągu ostatnich trzech dekad utrzymywała się na poziomie około 0,8/105 (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010

C60_Rys3_zach

 Zachorowalność u młodych dorosłych (20-44 lat) i w średnim wieku mężczyzn (45-64 lat) w ciągu ostatnich trzech dekad utrzymywała się na stałym poziomie (odpowiednio 0.1/105 i 2,0/105), natomiast wśród starszych mężczyzn wydaje się, że po dekadzie spadku zachorowalności (1990-2000) (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C60_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród mężczyzn, u których zdiagnozowano nowotwory prącia w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 80,5%, natomiast w latach 2003-2005 nastąpiła poprawa do 83,8%. Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami prącia w ciągu pierwszej dekady XXI zwiększyły się o prawie 1 punkt procentowy  (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych i 5-letnich przeżyć względnych u chorych na raka prącia w Polsce

C60_Rys5_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe prącia powodują 0,2% zgonów nowotworowych u mężczyzn (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na raka prącia w Polsce w 2010 roku

C60_Rys1_zg

W 2010 roku stwierdzono 89 zgonów z powodu nowotworów prącia (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010

C60_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych prącia występuje po 50 roku życia (90%). Ryzyko zgonu wzrasta wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych, osiągając maksimum w dziewiątej dekadzie życia (7,4/105) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na raka prącia w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C60_Rys2_zg

 Umieralność z powodu tego nowotworu w ciągu ostatnich dwóch dekad utrzymywała się na poziomie 0,3-0,4/105  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010

C60_Rys3_zg

 W populacji mężczyzn  w średnim wieku umieralność z powodu nowotworów prącia pozostaje w ciągu ostatnich dwóch dekad na stałym poziomie (około  0,6-0,7/105). Wśród mężczyzn w starszym wieku po spadku umieralności w ostatniej dekadzie XX wieku w ostatnich latach utrzymuje się wzrost umieralności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na raka prącia w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C60_Rys4_zg