Nowotwory skóry (C44)

Zachorowalność

Skóry stanowi u mężczyzn około 6,8% zachorowań, u kobiet 7,5% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na raka skóry w Polsce w 2010 roku

C44_Rys1_zach

Liczba zarejestrowanych zachorowań na raka skóry wynosiła w 2010 roku ponad 10000, po około 5000 u mężczyzn i kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na raka skóry w Polsce w latach 1990-2010

C44_Tab1_zach

Liczba zachorowań na raka skóry wzrasta z wiekiem po 20 roku życia, przy czym najwięcej zachorowań u obu płci notuje się w ósmej dekadzie życia (rys. 2).  Ryzyko zachorowania na raka skóry wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum po 80 roku  życia. Do połowy szóstej dekady życia cząstkowe współczynniki zachorowalności są wyższe u kobiet niż u mężczyzn (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na raka skóry w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C44_Rys2_zach

Zachorowalność na raka skóry wykazuje tendencję rosnącą u obu płci ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na raka skóry w Polsce w latach 1990-2010

C44_Rys3_zach

U obu płci i we wszystkich grupach wiekowych od trzech dekad trwa wzrost zagrożenia rakiem skóry skóry.  Wyjątkiem wydaje się być  grupa mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat), gdzie zachorowalność utrzymuje się na stałym poziomie (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na raka skóry w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C44_Rys4_zach