Nowotwory sromu i pochwy (C51-C52)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe sromu i pochwy stanowią  u kobiet 1% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w 2010 roku

C51-C52_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe sromu i pochwy wynosiła w 2010 roku 574 (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 1980-2010

C51-C52_Tab1_zach

Znacząca większość zachorowań występuje po 50 roku życia (rys. 2).  Ryzyko zachorowania raka sromu i pochwy wzrasta z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C51-C52_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory złośliwe sromu i pochwy w ciągu ostatniej dekady zmniejsza się nieznacznie (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 1999-2010

C51-C52_Rys3_zach

W ostatniej dekadzie u dorosłych młodych kobiet (20-44 lat) i kobiet w średnim wieku zachorowalność utrzymuje się na stałym poziomie. U starszych kobiet obserwuje się nieznaczny spadek zachorowalności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C51-C52_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentek, u których zdiagnozowano nowotwory sromu i pochwy w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosił 71,2%, w latach 2003-2005 pozostały na tym samym poziomie (69,4%). Przeżycia 5-letnie wśród pacjentek z nowotworami sromu i pochwy w ciągu pierwszej dekady XXI zmieniły się: 51,8% w latach 2000-2002 wobec 48,6% w latach 2003-2005 (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych i 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory sromu i pochwy w Polsce

C51-C52_Rys5_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe sromu i pochwy powodują 1% zgonów nowotworowych u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w 2010 roku

C51-C52_Rys1-zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych sromu i pochwy wynosiła w 2010 roku 318 (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 2000-2010

C51-C52_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych sromu i pochwy występuje po 50 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu systematycznie wzrasta wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C51-C52_Rys2_zg

W XXI wieku umieralność z powodu raka sromu i pochwy utrzymuje się na stałym poziomie (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 1999-2010

C51-C52_Rys3_zg

Umieralność wśród kobiet w średnim wieku i starszych utrzymuje się na stałym poziomie  (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C51-C52_Rys4_zg