Nowotwory tarczycy (C73)

Nowotwory tarczycy są jednym z niewielu nowotworów, które częściej występują u kobiet niż u mężczyzn.

Zachorowalność

Nowotwory tarczycy stanowią  0,5% zachorowań u mężczyzn i 2,6% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory tarczycy w Polsce w 2010 roku

C73_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory tarczycy  wynosiła w 2010 roku 2192, z czego około 384 u mężczyzn i 1808 u kobiet. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba zachorowań znacząco wzrosła (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1980-2010

C73_Tab1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory tarczycy wykazuje wzrost zachorowań z wiekiem do siódmej dekady życia, potem zmniejsza się. Ryzyko zachorowania wzrastało u obu płci do siódmej dekady życia, po czym zmniejszało się (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C73_Rys2_zach

 Począwszy od lat 90 XX wieku widoczny jest gwałtowny wzrost zachorowalności u kobiet i nieco wolniejszy u kobiet (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1980-2010

C73_Rys3_zach

 Zachorowalność u obu płci we wszystkich grupach wiekowych powiela trendy obserwowane w całej populacji: szybszy przyrost u kobiet, szczególnie od początku lat 90 ubiegłego wieku (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C73_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory tarczycy w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 88,2% u mężczyzn i 92,6% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 88,4%, wśród kobiet 94,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory tarczycy w Polsce

C73_Rys5_zach

 Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami tarczycy w ciągu pierwszej dekady XXI poprawiły się: u mężczyzn 76,8% wobec 84,6%, natomiast u kobiet 90,7% wobec 93,3% (rys.6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory tarczycy w Polsce

C73_Rys6_zach

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory tarczycy u obu płci była u niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku) (rys. 7). 

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na nowotwory tarczycy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C73_Rys7_zach

Umieralność

Nowotwory tarczycy stanowią  0,1% zgonów nowotworowych u  mężczyzn i 0,5% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory tarczycy w Polsce w 2010 roku

C73_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  nowotworów tarczycy wynosiła w 2010 roku 261, z czego 74 u mężczyzn i 187 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1965-2010

C73_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów tarczycy występuje między po 50 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 3/105 u mężczyzn i około 8/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C73_Rys2_zg

 Umieralność z powodu nowotworów tarczycy u obu płci ma tendencję malejącą (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1965-2010

C73_Rys3_zg

Umieralność w grupach wieku u obu płci wykazuje trend malejący (rys. 4)

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory tarczycy w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C73_Rys4_zg

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce umieralność z powodu nowotworów tarczycy płci była u niższa u mężczyzn i wyższa u kobiet niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku) (rys. 5). 

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory tarczycy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C73_Rys5_zg