Nowotwory tkanek miękkich (C48-C49)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe tkanek miękkich są rzadkim nowotworem stanowiącym u mężczyzn około 0,7% zachorowań u obu płci (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w 2010 roku

C48-C49_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe tkanek miękkich wynosiła w 2010 roku 921, z czego 457 u mężczyzn i 464 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 2000-2010

C48-C48_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotwory tkanek miękkich występuje między 50 a 65 rokiem życia. Ryzyko zachorowania na te nowotwory ma kształt litery „j”, z podwyższonym ryzykiem w pierwszych latach życia, następnie spadkiem i ponownym wzrostem ryzyka w starszych grupach wieku (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C48-C49_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory tkanek miękkich w ostatniej dekadzie utrzymuje się na stałym poziomie, podobnym u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 1999-2010

C48-C49_Rys3_zach

Zachorowalność u dorosłych w średnim wieku utrzymuje się od dekady na stałym poziomie. Wśród osób po 65 roku życia zachorowalność wykazuje tendencję malejącą (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 1999-2010 w wybranych grupach wieku

C48-C49_Rys4_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory tkanek miękkich w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 64,7% u mężczyzn i 63,6% u kobiet. Wśród mężczyzn, u których   zdiagnozowano nowotwór w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 70,3%, wśród kobiet 70,7% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory tkanek miękkich w Polsce

C48_C49_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami tkanek miękkich w ciągu pierwszej dekady XXI znacząco wzrosły: u mężczyzn z 41,9% do 46,0%, natomiast u kobiet z 43,8% do 50.5% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory tkanek miękkich w Polsce

C48-C49_Rys5_zach

Umieralność

Nowotwory złośliwe tkanek miękkich stanowią u mężczyzn około 0,5% u mężczyzn i 0,6% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w 2010 roku

C48-C49_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych tkanek miękkich zgłoszonych  w 2010 roku wynosiła 523, z czego 273 u mężczyzn i 250 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 2000-2010

C48-C49-Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów tkanek miękkich występuje po 50 roku życia. Ryzyko zgonu wzrasta wraz z wiekiem (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C48-C49_rys2_zg

Umieralność z powodu nowotworów kości i chrząstek charakteryzuje  tendencja rosnąca u obu płci  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory tkanek miękkich w Polsce w latach 1999-2010

C48-C49_rys3_zg

Umieralność w średnim wieku u  obu płci utrzymuje się na stałym poziomie. U osób w starszym wieku umieralność ma tendencję wzrostową.