Nowotwory trzonu macicy (C54)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe trzonu macicy stanowią  u kobiet 7% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory trzonu macicy w Polsce w 2010 roku

C54_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe trzonu macicy wynosiła w 2010 roku ponad 5000 (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010

C54_Tab1_zach

Po 50 roku życia występuje 90% zachorowań na raka trzonu macicy, przy czym najwięcej zachorowań występuje w szóstej/siódmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania raka trzonu macicy wzrasta z wiekiem aż do końca siódmej dekady życia (około 80/105), po czym zmniejsza się (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C54_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory złośliwe trzonu macicy w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła prawie 2-krotnie  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010

C54_Rys3_zach

Zachorowalność u młodych kobiet (20-44 lat) pozostaje na stałym poziomie. Wśród kobiet w średnim wieku wzrost zachorowalności trwał przez ostatnie 3 dekady. U kobiet po 65 roku życia tempo wzrostu zachorowalności było najwyższe  (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C54_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród kobiet, u których zdiagnozowano nowotwory trzonu macicy w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 90,7%, natomiast w latach 2003-2005 90.8%.  kobiet. Przeżycia 5-letnie wśród pacjentek z nowotworami trzonu macicy w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: z 77,1% w latach 2000-2002 do 78,7% w latach 2003-2005 (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych i 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory trzonu macicy w Polsce

C54_Rys5_zach

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory trzonu macicy była wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku) (rys. 6). 

Rysunek 6. Porównanie zachorowalności na nowotwory trzonu macicy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C54_Rys6_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe trzonu macicy powodują 3% zgonów nowotworowych u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory trzonu macicy w Polsce w 2010 roku

C54_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych trzonu macicy wynosiła w 2010 roku ponad 1000 (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010

C54_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych trzonu macicy występuje po 50 roku życia (97%). Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu systematycznie wzrasta po 50 roku życia wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C54_Rys2_zg

Ostatnie trzy dekady przyniosły spadek umieralności, chociaż w ostatnich kilku latach nastąpił niewielki wzrost wartości współczynników (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010

C54_Rys3_zg

W populacji kobiet w średnim wieku w ciągu ostatnich trzech dekad utrzymuje się malejąca tendencja umieralności. W najstarszej grupie wiekowej umieralność utrzymuje się na dość wyrównanym poziomie (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C54_Rys4_zg

 

Polska na tle Europy

Umieralność z powodu nowotworów trzonu macicy w Polsce jest nieco wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej (rys. 5).

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory trzonu macicy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C54_Rys5_zg