Nowotwory żeńskich narządów płciowych (C51 – C58)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych stanowią  u kobiet 18% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w 2010 roku

C51-C58_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych wynosiła w 2010 roku ponad 12500 (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C51-C58_Tab1_zach

Liczba zachorowań zaczyna wzrastać po 25 roku życia, przy czym najwięcej zachorowań występuje w szóstej/siódmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania raka żeńskich narządów płciowych wzrasta z wiekiem aż do końca siódmej dekady życia (około 170/105), po czym zmniejsza się (rys. 2).

 

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C51-C58_Rys2_zach

 Zachorowalność na nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych w ciągu ostatnich dwóch dekad utrzymuje się na stałym poziomie  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C51-C58_Rys3_zach

Zachorowalność u młodych kobiet (20-44 lat) charakteryzuje się tendencją malejącą. Wśród kobiet w średnim wieku zachorowalność utrzymuje się na stałym poziomie. U kobiet po 65 roku życia zachorowalność na te nowotwory nadal wzrasta  (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C51-C58_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród kobiet, u których zdiagnozowano nowotwory żeńskich narządów płciowych w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 80,6%, natomiast w latach 2003-2005 80,3%.  kobiet. Przeżycia 5-letnie wśród pacjentek z nowotworami żeńskich narządów płciowych w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: z 58,0% w latach 2000-2002 do 59,4% w latach 2003-2005 (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych i 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce

C51-C58_Rys5_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych powodują 15% zgonów nowotworowych u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w 2010 roku

C51-C58_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych wynosiła w 2010 roku 6193 (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C51-C58_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych występuje po 50 roku życia (95%). Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów systematycznie wzrasta po 40 roku życia wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych  (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory sromu i pochwy w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C51_C58_Rys2_zg

Ostatnie trzy dekady przyniosły spadek umieralności (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C51-c58_Rys3_zg

W populacji kobiet młodych (20-44) i w średnim wieku (45-64 lat) w ciągu ostatnich trzech dekad utrzymuje się malejąca tendencja umieralności. W najstarszej grupie wiekowej umieralność utrzymuje się na dość wyrównanym poziomie (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C51-C52_Rys4_zg