Nowotwory wargi (C00)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe wargi są rzadkim nowotworem stanowiącym u mężczyzn około 0,5% zachorowań, u kobiet około 0,1% (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na raka wargi w Polsce w 2010 roku

C00_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wargi wynosiła w 2010 roku 420, z czego 318 u mężczyzn i 92 u kobiet (tab. 1). Zachorowania u mężczyzn są około 5 razy częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Zachorowalność na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010

C00_Tab1_zach

Najwięcej zachorowań na nowotwory wargi występuje w siódmej-ósmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania na te nowotwory wzrasta z wiekiem u obu płci  (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na raka wargi w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C00_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory wargi charakteryzuje stała tendencja malejąca u mężczyzn i długoletnia stabilizacja u kobiet  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010

C00_Rys3_zach

Zachorowalność u mężczyzn w średnim i starszym wieku zmniejsza się (rys. 4). Wśród kobiet widoczna jest stabilizacja zachorowalności w średnim wieku i spadek w najstarszej grupie wieku (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C00_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory wargi w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 90,1% u mężczyzn i 87,8% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 91,6%, wśród kobiet 91,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na raka wargi w Polsce

C00_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami wargi w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 77,2% do 77,9%, natomiast u kobiet nieznacznie zmniejszyły się: 82,7% wobec 81,0% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na raka wargi w Polsce

C00_Rys6_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe wargi stanowią u mężczyzn około 0,2% u mężczyzn i 0,1% u kobiet (rys. 1).

 

Rysunek 1. Częstość zgonów na raka wargi w Polsce w 2010 roku

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wargi zgłoszonych  w 2010 roku wynosiła 105, z czego 81 u mężczyzn i 24 u kobiet (tab. 1). Zgony u mężczyzn są około 10-krotnie częstsze niż u kobiet.

Tabela 1. Umieralność na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010

C00_Tab1_zg

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów wargi występuje w ósmej dekadzie życia  (rys. 2). Ryzyko zgonu z powodu raka wargi wzrasta z wiekiem u obu płci.

Rysunek 2. Umieralność na raka wargi w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C00_Rys2_zg

Umieralność z powodu nowotworów wargi charakteryzuje stała tendencja malejąca u obu płci  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010

C00_Rys3_zg

Umieralność u mężczyzn w średnim i starszym wieku charakteryzowała się  tendencją malejącą (rys. 4). Wśród kobiet w średnim wieku umieralność utrzymuje się na stałym, bardzo niskim poziomie, u starszych kobiet widoczna jest tendencja malejąca.

Rysunek 4. Trendy umieralności na raka wargi w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C00_Rys4_zg