Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe układu moczowego stanowią u mężczyzn około 11% zachorowań, u kobiet 5% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory układu moczowego w Polsce w 2010 roku

C64-C68_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe układu moczowego wynosiła w 2010 roku ponad 11000, z czego prawie 8000 u mężczyzn i około 3400 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010

C64-C68_Tab1_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe układu moczowego występuje po 50 roku życia (90%) (rys. 2). 

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C64-C68_Rys2_zach

Ryzyko zachorowania raka układu moczowego wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 4 razy wyższe niż u kobiet. U mężczyzn częstość zachorowań osiąga szczyt w ósmej dekadzie życia (260/105).  Wśród kobiet ryzyko zachorowania najwyższe  wartości osiąga w ósmej dekadzie życia (60/105 ) (rys. 2).

 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe układu moczowego u obu płci zwiększała się w ciągu ostatnich dwóch dekad ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010

C64-C68_Rys3_zach

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe układu moczowego we wszystkich  grupach wiekowych u obu płci wykazują prawidłowości obserwowane w populacji generalnej – wzrost zachorowalności w ciągu ostatnich dwóch dekad (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C64-C68_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory układu moczowego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 74,6% u mężczyzn i 74,5% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie: wśród mężczyzn do 76,2%, wśród kobiet do 77,0% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory układu moczowego w Polsce

C64-C68_Rys5_zach

 

 

 

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami układu moczowego w ciągu pierwszej dekady XXI wzrosły: u mężczyzn z 55,2% do 58,8%, natomiast u kobiet z 58,0% do 63,3% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory układu moczowego w Polsce

C64-C68_Rys6_zach

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe układu moczowego powodują u mężczyzn około 8% zgonów, u kobiet 4% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory układu moczowego w Polsce w 2010 roku

C64-C68_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego wynosiła w 2010 roku 5754, z czego 4116 u mężczyzn i 1638  u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010

C64-C68_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego występuje po 50 roku życia (97%). Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia i najwyższe wartości osiąga po 80 roku życia (około 260/105 u mężczyzn i około 70/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C64-C68_Rys2_zg

 U obu płci  umieralność z powodu tych nowotworów utrzymywała się na stałym poziomie (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010

C64-C68_Rys3_zg

W najstarszej grupie wiekowej umieralność z powodu  nowotworów układu moczowego w ciągu ostatnich dwóch dekad u mężczyzn po okresie wzrostu ustabilizowała się na stałym poziomie. U kobiet w w średnim i starszym wieku oraz u mężczyzn w średnim wieku umieralność pozostawała na stałym poziomie (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory układu moczowego w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C64-C68_Rys4_zg