Tkanka limfatyczna i krwiotwórcza (C81-C96)

Zachorowalność

Nowotwory tkanki  limfatycznej i krwiotwórczej stanowią  u mężczyzn około 5% zachorowań, u kobiet 4,4% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w 2010 roku

C81-C96_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej  wynosiła w 2010 roku prawie 6500, z czego około 3400 u mężczyzn i ponad 3000 u kobiet. W ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań wzrosła ponad 2-krotnie (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1980-2010

C81-C96_Tab1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej wykazuje wzrost zachorowań z wiekiem, przy czym u dzieci i młodych dorosłych liczba zachorowań utrzymuje się na poziomie około 50-100 u obu płci. Najwięcej zachorowań notuje się między 50 a 79 rokiem życia (około 60%). Ryzyko zachorowania na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej wśród dzieci i młodych dorosłych utrzymuje się na poziomie około 6/105, natomiast po 50 roku życia następuje wzrost ryzyka wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C81-C96_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej  u obu płci charakteryzuje się wzrostem w ostatnich trzech dekadach (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1980-2010

C81-C96_Rys3_zach

Zachorowalność u dzieci (0-19) i młodych dorosłych w ostatnim dwudziestoleciu  utrzymywała się na stałym poziomie u obu płci. Wśród dorosłych w średnim wieku współczynniki zachorowalności u obu płci wykazywały rosnącą tendencję, podobnie jak u osób starszym wieku, wśród których przyrost zachorowalności wykazywał największą dynamikę (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C81-C96_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 66,4% u mężczyzn i 68,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 67,6%, wśród kobiet 69,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce

C81-C96_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w ciągu pierwszej dekady XXI poprawiły się: u mężczyzn z 43,1% do 45,9%, natomiast u kobiet z 44,6% do 48,7% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce

C81-C96_Rys6_zach

 

Umieralność

 Nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej stanowią  4,5% zgonów nowotworowych u mężczyzn i 4,9% u kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w 2010 roku

C81-C96_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  nowotworów tkanki limfatycznej i krwiotwórczej  wynosiła w 2010 roku 4328, z czego 2337 u mężczyzn i 1991 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1965-2010

C81-C96_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów tkanki limfatycznej i krwiotwórczej występuje między 70 a 79 rokiem życia (około 1/3  zgonów). U dzieci poniżej 19 roku życia występuje około 2% zgonów. Ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej-dziewiątej dekadzie życia (około 110/105 u mężczyzn i około 60/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C81-C96_Rys2_zg

 Umieralność z powodu białaczki szpikowej obniża się od dwóch dekad u obu płci (około 2,2/105 u mężczyzn i 1,5/105 u kobiet) (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1965-2010

C81-C96_Rys3_zg

Umieralność z powodu nowotworów tkanki limfatycznej i krwiotwórczej zarówno u mężczyzn jak i kobiet charakteryzuje się spadkiem u dzieci i młodych dorosłych (rys. 4) i stabilizacją u osób w średnim (45-64 lat) i starszym wieku (65 i więcej lat).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C81-C96_Rys4_zg