Do góry
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w Krajowym Rejestrze Nowotworów była jawna stosowne informacje zostały zamieszczone w zakładce KRN > Legislacja.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)