Kontakt

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut

Warszawa 02-034
ul. Wawelska 15

e-mail: krn@coi.waw.pl

telefon:(22) 570 94 35
fax:(22) 643 92 34