Kontakt

rajowy Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa 
ul. Wawelska 15

e-mail: krn@coi.pl

telefon:(22) 570 94 35
fax:(22) 643 92 34