Kontakt

Krajowy Rejestr Nowotworów
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa 02-034
ul. Wawelska 15

e-mail: krn@coi.pl

telefon:(22) 570 94 35
fax:(22) 643 92 34