System rejestracji nowotworów

W odpowiedzi na wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia powstał projekt  zintegrowanego systemu rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce pt. „Utworzenia pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce”, który został sfinansowany z Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Celem projektu było stworzenie centralnej bazy zachorowań na nowotwory złośliwe, dającej podstawy do prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. W związku z tym budowana jest platforma naukowa oraz edukacyjna zawierająca następujące elementy:

 Zgłaszanie zachorowań do Krajowego Rejestru Nowotworów może odbywać się obecnie w następujący sposób:

  • wprowadzanie danych przez pracownika Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów,
  • wprowadzanie danych przez lekarza lub sekretarkę w aplikacji WWW,
  • przekazywanie danych za pomocą komunikatu XML bezpośrednio z systemu szpitalnego,
  • wprowadzanie danych za pomocą formularza ePUAP.