Zespół

Zespół Krajowego Rejestru Nowotworów:

dr n. med. Joanna Didkowska

dr n. med. Urszula Wojciechowska