Zespół

Zespół Krajowego Rejestru Nowotworów:

Dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Dr n. med. Urszula Wojciechowska

mgr Paweł Olasek