Skip to main content

Mail address: Krajowy Rejestr Nowotworów, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

Location: Krajowy Rejestr Nowotworów, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Phone numbers:

Office: + 48 22 5709423
KRN.Instytut@pib-nio.pl

Administrator KRN +48 22 5709431
admininstratorKRN@pib-nio.pl

Scroll to top