Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

grafika przedstawiająca ludzi
header_mobile

Baza danych o nowotworach

Ogólnopolska baza danych o nowotworach jest częścią zintegrowanej platformy informacyjnej e-KRN+ prowadzonej przez Krajowy Rejestr Nowotworów.

Zobacz dane statystyczne

Czym jest Krajowy Rejestr Nowotworów?

1. Czym jest rejestr medyczny?

Jest to populacyjny rejestr, gromadzący dane o zachorowaniach na nowotwory złośliwe w Polsce. Jest jedynym źródłem danych epidemiologicznych w tym zakresie gromadzonych zgodnie ze standardami zapewniając porównywalność z innymi krajami.

 

2. Jakie są zadania Krajowego Rejestru Nowotworów?

Gromadzenie, aktualizacja i analiza danych o rozpoznanych przypadkach nowotworów złośliwych, niezbędnych do realizacji zadań publicznych i statystyki publicznej oraz analizy epidemiologiczne, w szczególności opis zjawiska (zachorowania), ocena zmian w czasie i przestrzeni, analiza przeżyć i prognozowanie.

 

3. Rejestr populacyjny

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) gromadzi dane z obszaru całej Polski i obejmuje całą populację kraju. Dane gromadzone w KRN, jako rejestrze populacyjnym, obejmują minimalny zakres informacji pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia polskiego społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych. Zakres zbieranych danych jest zgodny z wytycznymi międzynarodowych organizacji zrzeszających rejestry nowotworów, działających przy Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej.

4. Rejestr narządowy (rejestr jakościowy)

Rejestry narządowe to nowa generacja rejestrów przeznaczona do szczegółowego monitorowania wybranych nowotworów, np. nowotworów hematologicznych. Rejestry narządowe pozwalają na precyzyjną ocenę skuteczności poszczególnych terapii, mogą wspierać tworzenie wytycznych/standardów leczenia, są cennym uzupełniającym źródłem danych do badań naukowych i oceny interwencji medycznych.
 

Jak działa e-KRN+

System eKRN+ umożliwia połączenie wszystkich rejestrów w Polsce w jeden spójny system. Zwiększa to możliwości systemu i pozwala na spójne zarządzanie wiedzą statystyczną o każdym typie choroby nowotworowej

Grafika przedstawiająca schemtycznie działanie systemu Krajowego Rejestru Nowotworów

01. ŹRÓDŁA DANYCH DLA e-KRN+

Pierwszy krok w procesie opisującym system KRN+ to źródła danych. Dane dotyczące zachorowań na nowotwory mogą być zgłaszane do Krajowego Rejestru Nowotworów i rejestrów narządowych zarówno przez lekarzy poprzez platformę e-KRN+, jak i pobierane bezpośrednio ze zintegrowanych z KRN systemów szpitalnych (HIS – hospital information system) w zakresie zgodnym z prawem.

02. WERYFIKACJA DANYCH

Kolejny krok w procesie - zgłoszone/pobrane dane są weryfikowane pod względem poprawności i zgodności ze standardami rejestracji, uzupełniane o brakujące informacje i zapisywane lub dołączane do wcześniej zgromadzonych w bazie. Weryfikacja odbywa się w 16 Wojewódzkich Biurach Rejestracji Nowotworów.

Następnie po weryfikacji dane są przekazywane do Centralnej Bazy Rejestrów

03. CENTRALNA BAZA REJESTRÓW

Centralna baza rejestrów to środowisko techniczne, w którym znajdują się wszystkie rejestry nowotworów (zarówno KRN, jak i rejestry narządowe). Dzięki takiemu rozwiązaniu dane nie są powielane, lecz część wspólna dla wszystkich rejestrów jest przechowywana w jednym miejscu. Zgłaszający dane o przypadku dzięki unifikacji formularzy zasila jednocześnie kilka rejestrów jednym zgłoszeniem. Centralna baza rejestrów jest powiązana z hurtownią danych, wyposażoną w zaawansowane narzędzia analityczne.

04. PORTAL, RAPORTY, DANE OTWARTE

Portal jest „oknem na świat” Krajowego Rejestru Nowotworów oferującym analizy i raporty nie tylko dla profesjonalistów, ale także prezentującym opracowania z zakresu epidemiologii nowotworów złośliwych na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Transkrypcja infografiki

01. ŹRÓDŁA DANYCH DLA e-KRN+

Pierwszy krok w procesie opisującym system KRN+ to źródła danych. Dane dotyczące zachorowań na nowotwory mogą być zgłaszane do Krajowego Rejestru Nowotworów i rejestrów narządowych zarówno przez lekarzy poprzez platformę e-KRN+, jak i pobierane bezpośrednio ze zintegrowanych z KRN systemów szpitalnych (HIS – hospital information system) w zakresie zgodnym z prawem.

02. WERYFIKACJA DANYCH

Kolejny krok w procesie - zgłoszone/pobrane dane są weryfikowane pod względem poprawności i zgodności ze standardami rejestracji, uzupełniane o brakujące informacje i zapisywane lub dołączane do wcześniej zgromadzonych w bazie. Weryfikacja odbywa się w 16 Wojewódzkich Biurach Rejestracji Nowotworów.

Następnie po weryfikacji dane są przekazywane do Centralnej Bazy Rejestrów

03. CENTRALNA BAZA REJESTRÓW

Centralna baza rejestrów to środowisko techniczne, w którym znajdują się wszystkie rejestry nowotworów (zarówno KRN, jak i rejestry narządowe). Dzięki takiemu rozwiązaniu dane nie są powielane, lecz część wspólna dla wszystkich rejestrów jest przechowywana w jednym miejscu. Zgłaszający dane o przypadku dzięki unifikacji formularzy zasila jednocześnie kilka rejestrów jednym zgłoszeniem. Centralna baza rejestrów jest powiązana z hurtownią danych, wyposażoną w zaawansowane narzędzia analityczne.

04. PORTAL, RAPORTY, DANE OTWARTE

Portal jest „oknem na świat” Krajowego Rejestru Nowotworów oferującym analizy i raporty nie tylko dla profesjonalistów, ale także prezentującym opracowania z zakresu epidemiologii nowotworów złośliwych na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Czym jest Krajowy Rejestr Nowotworów?

Zespół e-KRN+

Nasza misja

Dobre dane – podstawa do podejmowania właściwych decyzji w onkologii!

Rejestr służy gromadzeniu danych o chorobach nowotworowych w Polsce. Na ich podstawie oceniane jest zagrożenie społeczeństwa chorobami nowotworowymi oraz skuteczność podejmowanych interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej państwa. Wysoka jakość i kompletność danych w Krajowym Rejestrze Nowotworów są podstawowym warunkiem realizacji zadań postawionych przed rejestrem.

Krajowy Rejestr Nowotworów ma za zadanie przygotowywanie analiz epidemiologicznych dotyczących zachorowalności na nowotwory w Polsce, szacowanie liczby chorych żyjących z chorobą nowotworową (chorobowość), ocenę efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych poprzez analizę przeżyć. Stałym elementem analizy danych z bazy Krajowego Rejestru Nowotworów jest badanie stanu zdrowia populacji, jego dynamiki oraz korelacji z miernikami społeczno-geograficznymi. Zebrane dane umożliwiają przygotowywanie wytycznych do strategii zwalczania chorób nowotworowych na podstawie prognoz zachorowań. Rejestr jest nieocenionym narzędziem monitorowania skuteczności polityki zdrowotnej państwa (na wszystkich poziomach: zapobiegania, badań przesiewowych, leczenia). Do zadań rejestru należy również badanie związków pomiędzy chorobą, a narażeniem (ekspozycją) na czynniki zagrożenia w ujęciu geograficznym.

Podstawowe dane statystyczne

Ładowanie, proszę czekać
Podstawowe dane statystyczne

Podstawowe dane statystyczne dla regionu Cała Polska w 2019 roku

zdiagnozowano 171218 przypadków nowotworów złośliwych, z czego 85559 zachorowań wystąpiło u mężczyzn, a 85659 u kobiet.
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Gruczoł krokowy
17638
Tchawica i płuco
13819
Jelito grube
10397
Pęcherz moczowy
5482
Żołądek
3230
Pozostałe
34993
Kobiety
Pierś
19620
Tchawica i płuco
8480
Jelito grube
8117
Trzon macicy
6023
Jajnik
3710
Pozostałe
39709
Więcej danych w Raportach online

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony