Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory
Prewencja

Prewencja

Nie istnieje żaden pewny, sprawdzony sposób na uniknięcie zachorowania na nowotwór. Unikanie pewnych zachowań, może jednak zmniejszyć szanse na chorobę.

Tytoń

Wiele nowotworów (30%) jest powiązane z tytoniem. Zarówno palenie jak i żucie tytoniu zwiększa szanse na zachorowanie. Osoby, które rzuciły palenie mają mniejsze szanse choroby niż ciągle palący.

Alkohol

Poprzez obniżenie odporności oraz działanie miejscowe alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na pewne typy nowotworów. Szacuje się, że 2 porcje standardowe dla mężczyzn i jedna dla kobiet jest dawką bezpieczną.

Dodatkowo jednoczesne picie i palenie powoduje zwiększenie ryzyka wielokrotnie bardziej niż tylko jeden z tych czynników. Przykładem może być rak krtani, występujący ponad 300 razy częściej u osób nadużywających obu substancji.

Promieniowanie UV

Jest niebezpieczne ze względu na ryzyko powstania raków skóry. Należy unikać długiej ekspozycji, stosować kremy z filtrem i nie korzystać z solariów.

Dieta

Wiadomo, że ubogo błonnikowa dieta wpływa na wzrost ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Inne wskazówki to utrzymanie stałej masy ciała, spożywanie świeżych warzyw i owoców, ograniczenie czerwonego mięsa. Bezwzględnie należy unikać produktów nieświeżych lub pokrytych pleśnią, jak również spalonych.

Dokładne wskazówki znajdują się w podrozdziałach poświęconych typom nowotworów, w których zachorowanie może być zależne od diety – na przykład jelita grubego.

Szczepionki

Warto stosować szczepionki przeciwko wirusom mogącym powodować rozwój pewnych typów nowotworów np. szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), mogącemu prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy czy też przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (jako prewencja raka wątrobowokomórkowego).

Unikanie czynników rakotwórczych

Należy unikać czynników o udowodnionym charakterze kancerogennym jak azbest czy związki aromatyczne.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony