Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

słownik pojęć
definicje - słownik pojęć

Informacje o danych i słownik pojęć

Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są gromadzone na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (druk MZ/N-1a) na mocy Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2018 poz. 1197).

Ocena umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce została opracowana na podstawie danych pochodzących z aktów zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Prezentowane dane są gromadzone zgodnie z 10 Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Definicje i metody

Współczynnik surowy – liczba zdarzeń (zachorowań lub zgonów) przeliczona na 100 tys. osób w badanej populacji

Cząstkowy współczynnik zachorowalności (umieralności) – liczba zdarzeń (zachorowań lub zgonów) w określonej grupie wieku wyrażona na 100 tys. przedstawicieli populacji w danej grupie wieku.

Standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności) – określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard.  Prezentowane dane odnoszą się do dwóch populacji standardowych: standardowej populacji świata (ASW – Age Standardized World) i  standardowej populacji Europy (ASE – European Standard Population 2013

Ryzyko zachorowania (zgonu) – przybliżone prawdopodobieństwo zachorowania (zgonu) na daną chorobę w określonym przedziale wieku, jeżeli nie zachoruje się na inną chorobę (odpowiednio: jeżeli nie nastąpi zgon z innych przyczyn) Więcej informacji ».

Prognozy zachorowań (zgonów)
Bazą do sporządzenia projekcji zachorowań i zgonów były dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce oraz prognoza populacji Polski. Prognoza została oparta na danych z lat 1999-2019, horyzont prognozy wyniósł 5 lat. Prognozę liczby zachorowań i zgonów oraz współczynników na rok 2024 oparto na metodzie zaproponowanej przez Dyba. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu „Stata makros for short-term prediction”. Do prognozy zachorowań/zgonów dla umiejscowień o malejącym trendzie i niewielkiej liczbie przypadków wykorzystano model PREDAMAAP, a do pozostałych PREDAAAP.

 

Akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Nowotworów:

 

Aktualności

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Początek strony