Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

O nas

Prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów zostało wskazane jako zadanie Narodowego Instytutu Onkologii  – Państwowego Instytutu Badawczego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 X 2018 (Dz. U. poz. 2153).

Krajowy Rejestr Nowotworów jest najstarszym rejestrem medycznym w Polsce (pierwszy akt prawny w sprawie zgłaszania zachorowań na nowotwory powstał w 1952 roku). KRN jest rejestrem obejmującym największą populację w Europie. KRN jest członkiem międzynarodowych organizacji: Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworowych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych.

Czym jest rejestr?

Rejestr jest wszechstronnym narzędziem monitorowania sytuacji zdrowotnej polskiej populacji w zakresie nowotworów. Dzięki danym z rejestru możliwa jest długookresowa ocena skuteczności programów i strategii zdrowotnych, ocena wpływu programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów na trendy zachorowalności i umieralności, ocena skuteczności funkcjonowania ochrony zdrowia i leczenia. Na podstawie danych z rejestru można budować i weryfikować hipotezy dotyczące wpływu czynników ryzyka na populację (badania ekologiczne).  Dane z KRN mogą służyć również do budowy mierników oceny działania lecznictwa w Polsce i ich oceny w dłuższej perspektywie.

Jak działa rejestr e-KRN+?

System eKRN+ umożliwia połączenie wszystkich rejestrów w Polsce w jeden spójny system. Zwiększa to możliwości systemu i pozwala na spójne zarządzanie wiedzą statystyczną o każdym typie choroby nowotworowej

Proces działania systemu ekrn+

Struktura

Struktura organizacyjna systemu gromadzenia danych o nowotworach składa się z Krajowego Rejestru Nowotworów i 16 Wojewódzkich Biur Rejestracji. Dane gromadzone są w jednej wspólnej bazie danych, a zadaniem Wojewódzkich Biur Rejestracji Nowotworów jest nadzór nad jakością i kompletnością danych w danym województwie. Zespół KRN i  Wojewódzkich Biur Rejestracji liczy około 70 pracowników.

Mocnymi stronami Krajowego Rejestru Nowotworów są wiedza i umiejętności całego personelu KRN i Wojewódzkich Biur Rejestracji Nowotworów oraz  populacyjny charakter rejestru.

Poznaj nasz zespół

Aktualności

w
Publikujemy w The Lancet

W The Lancet Oncology zespół z Krajowego Rejestru Nowotworów opisał obecne i przewidywane obciążenie opieki onkologicznej przez ukraińskich uchodźców przybywających do Polski.

Grafika ilustrująca osoby na konferencji prasowej
Konferencja prasowa „e-KRN+ - wiele rejestrów nowotworowych na jednej platformie cyfrowej”

Konferencja finalizującą projekt „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e KRN+)”.

Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej - Raport 2021

Właśnie ukazał się raport przygotowany w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym oceniający wpływ pandemii na Covid-19 na onkologię w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Początek strony