Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory
Profilatyka - Wprowadzenie

Rola i znaczenie profilaktyki nowotworowej

W profilaktyce rozróżniamy trzy obszary związane z ochroną przed nowotworami: profilaktykę pierwotną, wtórną oraz prewencję trzeciorzędową.

Zdaniem ekspertów najważniejszą rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej odgrywa profilaktyka pierwotna, której celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Tak rozumiana profilaktyka raka ma na celu zapobieżenie zachorowaniu na nowotwór złośliwy, a w konsekwencji obniżenie liczby zgonów.

Jednym z podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów  jest udostępnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz promocja prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia. 

Badania naukowe dowodzą, że nawet do 95% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe powodowanych jest przez czynniki zewnętrzne, których działanie możemy ograniczać, lub nawet całkowicie eliminować.

Zachorowania związane wyłącznie z dziedzicznym obciążeniem genetycznym stanowią jedynie 5-10% przypadków. Czynniki, o udowodnionym naukowo wpływie na ryzyko zachorowania, zostały skatalogowane przez naukowców Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (ang. Intenarnational Research on Cancer) w publikacji zatytułowanej Europejski Kodeks Walki z Rakiem (EKWzR). Szacuje się, że gdyby wszyscy Europejczycy przestrzegali 12. zaleceń opisanych w EKWzR, można byłoby uniknąć nawet połowy zgonów nowotworowych w regionie. Co dokładnie znajduje się w Kodeksie?

Zachęcamy do zajrzenia do polskiej wersji broszury zatytułowanej "12 sposobów na zdrowie" pod adresem http://www.12sposobownazdrowie.pl.


 

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony