Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Dane kontaktowe Krajowego Rejestru Nowotworów

Adres do korespondencji: Krajowy Rejestr Nowotworów, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

Lokalizacja: Krajowy Rejestr Nowotworów, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Sekretariat: 22 570 94 23    
Administrator KRN: 22 570 94 31,
e-mail: admininstratorKRN@pib-nio.pl

Aktualności

w
Publikujemy w The Lancet

W The Lancet Oncology zespół z Krajowego Rejestru Nowotworów opisał obecne i przewidywane obciążenie opieki onkologicznej przez ukraińskich uchodźców przybywających do Polski.

Grafika ilustrująca osoby na konferencji prasowej
Konferencja prasowa „e-KRN+ - wiele rejestrów nowotworowych na jednej platformie cyfrowej”

Konferencja finalizującą projekt „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e KRN+)”.

Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej - Raport 2021

Właśnie ukazał się raport przygotowany w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym oceniający wpływ pandemii na Covid-19 na onkologię w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Początek strony