Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

wojewodzkie oddzialy KRN
wojewodzkie oddzialy KRN

Wojewódzkie rejestry nowotworów

Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami.

Nasze oddziały monitorują stan zdrowia populacji województw pod kątem występowania chorób nowotworowych.
Do głównych zadań Biur należy:

  • gromadzenie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych mieszkańców województwa śląskiego;
  • przetwarzanie zgromadzonych danych (także danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze statystyką publiczną);
  • wymiana danych z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • analiza danych;
  • współpraca z innymi rejestrami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. 

 

Linki do stron oddziałów

 

Aktualności

w
Publikujemy w The Lancet

W The Lancet Oncology zespół z Krajowego Rejestru Nowotworów opisał obecne i przewidywane obciążenie opieki onkologicznej przez ukraińskich uchodźców przybywających do Polski.

Grafika ilustrująca osoby na konferencji prasowej
Konferencja prasowa „e-KRN+ - wiele rejestrów nowotworowych na jednej platformie cyfrowej”

Konferencja finalizującą projekt „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e KRN+)”.

Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej - Raport 2021

Właśnie ukazał się raport przygotowany w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym oceniający wpływ pandemii na Covid-19 na onkologię w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Początek strony