Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Leki celowane i immunoterapia

Konsultacja merytoryczna oraz korekta - Dr n. med. Katarzyna Pogoda

W leczeniu nowotworów pojawia się coraz więcej cząsteczek, które znacząco poprawiają możliwości leczenia chorób nowotworowych pozwalając na personalizowanie leczenia. Szczególnie szybko rozwijająca się klasa leków to leki biologiczne  -  ukierunkowane molekularnie

Leki ukierunkowane molekularnie (celowane) stanowią szeroką grupę substancji o działaniu przeciwnowotworowym, wykorzystującą w swoim działaniu hamowanie molekularnych mechanizmów powstawania i progresji nowotworów. Przykładami takich mechanizmów jest przekazywanie sygnału dotyczącego podziału komórek nowotworowych przez nieprawidłowe białka lub angiogeneza nowotworowa – powstawanie naczyń krwionośnych i limfatycznych w obrębie guza.

Pierwsza grupa leków, to leki stosowane w leczeniu nowotworów ginekologicznych. Chore na raka jajnika i zaawansowanego raka szyjki macicy  zyskały nowe opcje terapeutyczne (olaparib i bewacyzumab). Od 2022 roku refundowany jest niraparib w leczeniu podtrzymującym pacjentek z rakiem jajnika bez względu na obecność mutacji w genach BRCA 1 i 2.

Duży postęp nastąpił również w leczeniu chorych na raka płuca. Od 2021 roku grupy pacjentów, spełniających kryteria włączenia nowych  leków immunologicznych znacznie się powiększyły. Pacjenci, u których występuje ekspresja  PD-L1  poniżej 50%, mają możliwość terapii skojarzonej (pembrolizumabu z chemioterapią). U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca istnieje możliwość terapii ozymertynibem w I linii leczenia.

Mężczyzna w białym kitlu trzyma w rękach rentgen klatki piersiowej i przykłada go do podświetlacza.

Pacjenci po jednoczasowej radiochemioterapii, którzy mają miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca, mają możliwość leczenia durwalumabem w leczeniu konsolidującym. Podobnie chorzy z zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca mogą liczyć na nowe leczenie z wykorzystaniem atezolizumabu. W leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca pojawiły się też trzy nowe cząsteczki:  brygantynib, dakomitynib oraz lorlatynib.

Niesamowity postęp nastąpił w ostatnich latach również w leczeniu chorych na raka piersi. W raku HER2-dodatnim stosowane są przeciwciała: trastuzumab i pertuzumab, koniugaty: trastuzumab emtanzyna i trastuzumab derukstekan, poza tym inhibitory kinazy tyrozynowej: tukatynib i laparynib. Z kolei w rakach hormonozależnych HER2-ujemnych leczenie na początku choroby przerzutowej opiera się na hormonoterapii w połączeniu z inhibitorem CDK4/6 (palbocyklibem, rybocyklibem lub abemacyklibem). W kolejnej linii w przypadku mutacji PIK3CA można stosować alpelisib z fulwestrantem. Postęp nastąpił również w agresywnym potrójnie ujemnym raku piersi. U chorych we wczesnym i przerzutowym stadium do chemioterapii dołącza się immunoterapię. W leczeniu paliatywnym można stosować również koniugat sacytuzumab gowitekan. Z kolei u nosicielek mutacji BRCA skuteczne jest leczenie inhibitorem PARP (olaparyb, talazoparyb).

W leczeniu nowotworów skóry pojawiły się, oprócz dostępnych już w leczeniu czerniaka, leki immunologiczne wykorzystywane do leczenia raka z komórek Merkla (awelumab) i raka kolczystokomórkowego skóry (cemiplimab).

Dostęp do nowych leków uzyskali także pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym i chorzy na agresywną mastocytozę układową, a także pacjenci przewlekłą białaczką limfocytową (PBL).

Pacjenci onkologiczni mogą również brać udział w badaniach klinicznych nowych leków. Baza badań klinicznych w Polsce jest dostępna w języku polskim i oferuje informacje o rekrutacji i aktywnych badaniach w Polsce. Pacjenci, którzy nie znajdą odpowiedniego badania klinicznego mogą korzystać  z anglojęzycznej bazy badań klinicznych

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony