Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Leki biologiczno molekularne

W leczeniu nowotworów pojawia się coraz więcej cząsteczek, które znacząco poprawiają możliwości leczenia chorób nowotworowych pozwalając na personalizowanie leczenia. Szczególnie szybko rozwijająca się klasa leków to leki biologiczne  -  ukierunkowane molekularnie.

Leki ukierunkowane molekularnie (celowane) stanowią szeroką grupę substancji o działaniu przeciwnowotworowym, wykorzystującą w swoim działaniu hamowanie molekularnych mechanizmów powstawania i progresji nowotworów. Przykładami takich mechanizmów jest przekazywanie sygnału dotyczącego podziału komórek nowotworowych przez nieprawidłowe białka lub angiogeneza nowotworowa – powstawanie naczyń krwionośnych i limfatycznych w obrębie guza.

Pierwsza grupa leków, to leki stosowane w leczeniu nowotworów ginekologicznych. Chore na raka jajnika i zaawansowanego raka szyjki macicy  zyskały nowe opcje terapeutyczne (olaparib i bewacyzumab). Od 2022 roku refundowany jest niraparib w leczeniu podtrzymującym pacjentek z rakiem jajnika bez względu na obecność mutacji w genach BRCA 1 i 2.

Duży postęp nastąpił również w leczeniu chorych na raka płuca. Od 2021 roku grupy pacjentów, spełniających kryteria włączenia nowych  leków immunologicznych znacznie się powiększyły. Pacjenci, u których występuje ekspresja  PD-L1  poniżej 50%, mają możliwość terapii skojarzonej (pembrolizumabu z chemioterapią). U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca istnieje możliwość terapii ozymertynibem w I linii leczenia.

Mężczyzna w białym kitlu trzyma w rękach rentgen klatki piersiowej i przykłada go do podświetlacza.

Pacjenci po jednoczasowej radiochemioterapii, którzy mają miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca, mają możliwość leczenia durwalumabem w leczeniu konsolidującym. Podobnie chorzy z zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca mogą liczyć na nowe leczenie z wykorzystaniem atezolizumabu. W leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca pojawiły się też trzy nowe cząsteczki:  brygantynib, dakomitynib oraz lorlatynib.

W leczeniu nowotworów skóry pojawiły się, oprócz dostępnych już w leczeniu czerniaka, leki immunologiczne wykorzystywane do leczenia raka z komórek Merkla (awelumab) i raka kolczystokomórkowego skóry (cemiplimab).

Dostęp do nowych leków uzyskali także pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym i chorzy na agresywną mastocytozę układową, a także pacjenci przewlekłą białaczką limfocytową (PBL).

Pacjenci onkologiczni mogą również brać udział w badaniach klinicznych nowych leków. Baza badań klinicznych w Polsce jest dostępna w języku polskim i oferuje informacje o rekrutacji i aktywnych badaniach w Polsce. Pacjenci, którzy nie znajdą odpowiedniego badania klinicznego mogą korzystać  z anglojęzycznej bazy badań klinicznych

Aktualności

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Początek strony