Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nerwiak węchowy
Leczenie

Leczenie

Leczeniem standardowym u chorych na nerwiaka węchowego jest chirurgia. W bardzo wczesnym zaawansowaniu można rozważać usunięcie guza za pomocą wziernika pod warunkiem możliwości zapewnienia dostatecznego wycięcia guza. U chorych na miejscowo zaawansowane nerwiaki konieczne są rozległe zabiegi wymagające udziału zespołu złożonego z chirurgów głowy i szyi oraz neurochirurgów. Nie ma natomiast potrzeby wykonywania profilaktycznych operacji węzłów chłonnych szyi. Wycięcie węzłów chłonnych jest konieczne jedynie w razie stwierdzenia przerzutów w węzłach. Z uwagi na trudności techniczne leczenie operacyjne z powodu nerwiaków węchowych powinno być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach. W większości przypadków niezbędnym uzupełnieniem leczenia chirurgicznego jest radioterapia. Wynika to z trudności uzyskania potwierdzenia całkowitego usunięcia guza przy wysokim ryzyku nawrotu miejscowego. U chorych, którzy z racji zaawansowania miejscowego nie kwalifikują się do usunięcia guza, można rozważać radioterapię z zamiarem wyleczenia, której wyniki są jednak znacząco gorsze niż uzyskiwane po leczeniu połączonym z udziałem chirurgii i napromieniania. W nieoperacyjnych nawrotach lub przy przerzutach odległych stosowana jest chemioterapia lecząca jedynie objawy choroby nowotworowej.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony