Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowości w diagnostyce nowotworów

Obok wielu nowatorskich metod leczenia coraz częściej wykorzystywanych w leczeniu nowotworów coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie nowoczesnych metod w diagnostyce nowotworów. Od roku 2022, Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia udzielanie świadczeń zapewniających profilaktykę i wczesne wykrywanie wybranych nowotworów dziedzicznych, w tym raka piersi.

Katalog świadczeń zapewniających profilaktykę i ewentualną wczesną diagnozę dotyczy rodzin z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi, jajnika, jelita grubego lub błony śluzowej trzonu macicy oraz siatkówczaka i chorobę von Hippla-Lindaua. Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem zachorowania na powyższe nowotwory dziedziczne umożliwi ich objęcie wyspecjalizowaną opieką.

Refundowane świadczenia obejmują ocenę mutacji genetycznych, w tym genów BRCA1, BRCA2, badania obrazowe, w tym rezonans magnetyczny piersi oraz badania endoskopowe w tym gastro- i kolonoskopię. Dokładne informacje dotyczące rozporządzenia znajdują się na stronie: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1415/Zarz%C4%85dzenie-100_2022_DSOZ

Kobieta znajdujaca się w laboratorium siedzi w maseczce przy stole, na którym znajduje się laptop i pojemnik z próbkami krwii. Kobieta pisząc na klawiaturze odkłada próbówkę z krwią do pojemnika.

Aktualności

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Życzenia świąteczne

Życzymy Wesołych Świąt!

Konferencja prasowa finalizująca projekt e-KRN+

Na wydarzeniu przedstawiono najważniejsze funkcjonalności i produkty projektu e-KRN+, w tym Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hematologiczny.

Początek strony