Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowości w diagnostyce nowotworów

Obok wielu nowatorskich metod leczenia coraz częściej wykorzystywanych w leczeniu nowotworów coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie nowoczesnych metod w diagnostyce nowotworów. Od roku 2022, Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia udzielanie świadczeń zapewniających profilaktykę i wczesne wykrywanie wybranych nowotworów dziedzicznych, w tym raka piersi.

Katalog świadczeń zapewniających profilaktykę i ewentualną wczesną diagnozę dotyczy rodzin z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi, jajnika, jelita grubego lub błony śluzowej trzonu macicy oraz siatkówczaka i chorobę von Hippla-Lindaua. Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem zachorowania na powyższe nowotwory dziedziczne umożliwi ich objęcie wyspecjalizowaną opieką.

Refundowane świadczenia obejmują ocenę mutacji genetycznych, w tym genów BRCA1, BRCA2, badania obrazowe, w tym rezonans magnetyczny piersi oraz badania endoskopowe w tym gastro- i kolonoskopię. Dokładne informacje dotyczące rozporządzenia znajdują się na stronie: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1415/Zarz%C4%85dzenie-100_2022_DSOZ

Kobieta znajdujaca się w laboratorium siedzi w maseczce przy stole, na którym znajduje się laptop i pojemnik z próbkami krwii. Kobieta pisząc na klawiaturze odkłada próbówkę z krwią do pojemnika.

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony