Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Białaczka prolimfocytowa
Odmiana T komórkowa

Białaczka prolimfocytowa T komórkowa

występuje u osób dorosłych, mediana wieku zachorowań wynosi 65 lat. Przyczyna rozwoju choroby nie jest znana. Choroba ma charakter szybko postępujący. Podobnie jak w PLL z komórek B, podstawowymi badaniami prowadzącymi do ustalenia rozpoznania jest badanie krwi obwodowej i szpiku. Nowotworowe limfocyty mają następujące antygeny powierzchniowe: CD2, CD3, CD7, w 60% CD4. Stwierdza się powiększenie śledziony, wątroby, węzłów chłonnych, u 20% obecne są nacieki w skórze.

Choroba ma charakter progresywny. Mediana przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Fludarabina + alemtuzumab i alotransplantacja komórek krwiotwórczych wydłużyły czas przeżycia. Uzyskanie remisji jest trudne. Chorzy powinni pozostawać pod stałą opieką lekarską. Prewencja nie jest znana.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony