Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Białaczka prolimfocytowa
Odmiana T komórkowa

Białaczka prolimfocytowa T komórkowa

występuje u osób dorosłych, mediana wieku zachorowań wynosi 65 lat. Przyczyna rozwoju choroby nie jest znana. Choroba ma charakter szybko postępujący. Podobnie jak w PLL z komórek B, podstawowymi badaniami prowadzącymi do ustalenia rozpoznania jest badanie krwi obwodowej i szpiku. Nowotworowe limfocyty mają następujące antygeny powierzchniowe: CD2, CD3, CD7, w 60% CD4. Stwierdza się powiększenie śledziony, wątroby, węzłów chłonnych, u 20% obecne są nacieki w skórze.

Choroba ma charakter progresywny. Mediana przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Fludarabina + alemtuzumab i alotransplantacja komórek krwiotwórczych wydłużyły czas przeżycia. Uzyskanie remisji jest trudne. Chorzy powinni pozostawać pod stałą opieką lekarską. Prewencja nie jest znana.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Życzenia świąteczne

Życzymy Wesołych Świąt!

Konferencja prasowa finalizująca projekt e-KRN+

Na wydarzeniu przedstawiono najważniejsze funkcjonalności i produkty projektu e-KRN+, w tym Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hematologiczny.

Początek strony