Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór części ustnej gardła
Po leczeniu

Po leczeniu

U chorych z nawrotami miejscowymi i/lub w okolicy leczeniem jest ratująca chirurgia. W wybranych przypadkach charakteryzujących się małym guzem zlokalizowanym poza narządami krytycznymi i długim czasem, jaki upłynął od początkowej radioterapii, można także rozważać powtórne napromienianie. Obydwie te metody stwarzają realną, choć niewielką szansę na uzyskanie trwałego wyleczenia. Jednak w zdecydowanej większości przypadków z uwzględnieniem przerzutów odległych jedyną opcję leczenia stanowi chemioterapia, której intencją jest zmniejszenie dolegliwości zależnych od nowotworu, a u części chorych wydłużenie okresu przeżycia.

Rokowanie u chorych na raka części ustnej gardła jest lepsze w porównaniu z rakami jamy ustnej czy części krtaniowejowej gardła. Pięcioletnie przeżycia w przypadkach wczesnego zaawansowania kształtują się na poziomie 70-90%. W wyższych stopniach zaawansowania po zastosowaniu agresywnego leczenia 5-letnie przeżycia wynoszą 40-60%. Jeszcze bardziej korzystne rokowanie dotyczy chorych na raki zależne od infekcji wirusem brodawczaka, w szczególności należących do grupy najniższego ryzyka (niepalący chorzy na raka zależnego od HPV).

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony