Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór krtani
Typy morfologiczne

Typy morfologiczne

Za stany przedrakowe uważa się zmiany błony śluzowej, takie jak nieprawidłowe pogrubienie błony śluzowej czy rogowacenie białe. Mikroskopowo zdecydowanie (ponad 95% przypadków) dominują raki płaskonabłonkowe o różnym stopniu zróżnicowania, w dużym stopniu zależnym od umiejscowienia w zakresie struktur krtani. W obrębie środkowej części krtani, głośni, najczęściej stwierdzane są raki o wysokim (mniej złośliwych) lub pośrednim stopniu zróżnicowania. Podobnie jest u raków dolnej części krtani, podgłośni. Z kolei w zakresie górnej części krtani, nagłośni, wzrasta odsetkowy udział nowotworów o niskim stopniu zróżnicowania (bardziej złośliwych). W obrębie krtani rzadko pojawiają się nowotwory o innej budowie tkankowej. Należą do nich raki anaplastyczne i raki brodawkowate. Sporadycznie występują nowotwory nienabłonkowe, takie jak mięsaki.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony