Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór opon mózgowych
Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

Wśród wielu czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie oponiaków wymienić można uraz głowy, szczególnie przy implementacji ciała obcego,  oraz promieniowanie  jonizujące. Wpływ pola elektromagnetycznego oraz telefonów komórkowych na częstość występowania oponiaków wewnątrzczaszkowych był analizowany, jednak nie stwierdzono zależności przyczynowo-skutkowej.

Objawy                                             

Nowotwory opon mózgowych nie dają żadnych objawów.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony