Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór pęcherza moczowego
Leczenie

Leczenie

Głównym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka pęcherza moczowego jest leczenie operacyjne. Sposób postępowania uzależniony jest w istotny sposób od stopnia zaawansowania klinicznego i histopatologicznego.

Leczenie choroby nowotworowej ograniczonej

Na podstawie wymienionych czynników rokowniczych ustala się właściwą strategię postępowania. Elektroresekcja przecewkowa (TURBT) jest metodą z wyboru w pierwotnym rozpoznaniu i leczeniu raka pęcherza moczowego. Zabieg TURBT wykonywany jest w znieczuleniu przewodowym (podpajęcze lub zewnątrzoponowe) lub w znieczuleniu ogólnym. Przez cewkę moczową wprowadza się  narzędzie, które usuwa zmianę chorobową. Dodatkowo często podaje się dopęcherzowo leki jako leczenie uzupełniające, najczęściej jako jednorazowa procedura.

U pacjentów z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka nawrotu lub progresji raka stosuje się rozszerzoną terapię uzupełniającą. Proponuje się serię dopęcherzowych wlewek leków. W szczególnych przypadkach przeprowadza się zabieg usunięcia pęcherza moczowego.

W sytuacji, gdy zabieg usunięcia pęcherza moczowego nie może być wykonany, alternatywnym sposobem leczenia jest skojarzone leczenie chemio- i radioterapii.

Leczenie choroby nowotworowej uogólnionej

Przy przerzutach do węzłów chłonnych lub przerzutach odległych stosuje się dodatkowe leczenie systemowe – chemioterapia i/lub radioterapia.

 

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony