Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Chłoniak z komórek płaszcza
Leczenie

Leczenie

Leczenie stosowane standardowo w innych przypadkach chłoniaków z komórek B – indolentnych (o przebiegu powolnym, przewlekłe) lub agresywnych – przynosi jedynie krótkotrwałą poprawę.

Ze względu na ograniczoną skuteczność leczenia standardowego optymalnym postępowaniem jest włączanie chorych na chłoniaka z komórek płaszcza do kontrolowanych badań klinicznych. Ostatnio zakończono dwa duże badania, które dotyczyły chorych na tego chłoniaka w wieku poniżej 65 lat i chorych starszych, które przyczyniły się do określenia aktualnego standardu leczenia tej jednostki chorobowej.

U chorych młodszych wykazano, że optymalnym sposobem leczenia jest indukcja remisji (spowodowanie wycofania się choroby) z zastosowaniem chemioterapii standardowej wg programu R-CHOP (leki: rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednison) stosowanej naprzemiennie z programem chemioterapii zawierającym wysokie dawki leku cytostatycznego – arabinozydu cytozyny, a po uzyskaniu całkowitego lub częściowego wycofania się choroby konsolidacja (utrwalenie wycofania się choroby) z zastosowaniem napromieniania całego ciała i chemioterapii w wysokich dawkach, a następnie przeszczepienie własnych komórek krwiotwórczych.

U chorych na chłoniaka z komórek płaszcza w stadium zaawansowania większym niż I i w wieku starszym niż 60 lat, niekwalifikujących się do przeszczepienia własnych komórek krwiotwórczych, wykazano, że optymalnym leczeniem jest uzyskanie remisji choroby za pomocą standardowego programu immunochemioterapii R-CHOP, a po uzyskaniu remisji choroby – leczenie podtrzymujące przeciwciałem przeciwko cząsteczce CD20 na powierzchni komórek chłoniaka (rytuksymab) w rytmie 1 podanie co 2 miesiące do czasu postępu choroby.

Obecnie są przygotowywane badania kliniczne nowej generacji w celu poprawy wyników leczenia przez połączenie optymalnych programów wyłonionych w wyniku właśnie zakończonych badań z nowymi lekami o unikalnym działaniu, np. inhibitory proteasomu, a także z lekami o działaniu wpływającym na układ odpornościowy, np. lenalidomid.

Aktualne jest stwierdzenie, że optymalnym sposobem postępowania z chorymi na tego chłoniaka jest włączanie ich do kontrolowanych badań klinicznych.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Początek strony