Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Chłoniak z obwodowych limfocytów T
Leczenie

Leczenie

Chłoniaki z obwodowych komórek T wykazują w większości ograniczoną podatność na chemioterapię. Po początkowej reakcji na chemioterapię choroba zaczyna nawracać i postępować. Chłoniaki skórne początkowo można leczyć metodami miejscowymi, zwłaszcza z zastosowaniem naświetlania ultrafioletem A i doustnych środków uczulających na światło  (PUVA – psoralen + ultrafiolet A). W leczeniu systemowym stosuje się interferon alfa, pochodne kwasu retynowego (beksaroten), przeciwciało anty-CD25 sprzężone z toksyną (denileukin diftitoks) oraz inhibitory deacetylazy histonowej (romidepsyna). Chemioterapia z zastosowaniem cytostatyków wykazuje ograniczoną skuteczność. Poszukiwanie optymalnego sposobu leczenia systemowego jest przedmiotem wielu badań.

Prowadzone są liczne badania zmierzające do opracowania nowych leków działających wybiórczo na szlaki molekularne o specyficznie zaburzonej funkcji w tej grupie chorób.

Wiele spośród tych badań zakończyło się sukcesem. Ostatnio zarejestrowano w USA i w UE przeciwciało skierowane przeciwko cząsteczce CD30 sprzężone z cytostatykiem, wykazujące znaczącą aktywność w odniesieniu do chłoniaków anaplastycznych nawrotowych, w których występuje cząsteczka CD30.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony